Valdybos nariai

Prezidentė:
Prof. dr. Diana Ramašauskaitė

Buvęs prezidentas:
Doc. dr. Vladas Gintautas

Viceprezidentė:
Prof. dr. Rūta Jolanta Nadišauskienė

Iždininkė:
Doc. dr. Audronė Arlauskienė

Sekretorė:
Doc. dr. Žana Bumbulienė

Valdybos nariai:
Prof. dr. Meilė Minkauskienė
Dr. Tomas Biržietis
Dr. Vytautas Klimas 
Doc. dr. Mindaugas Šilkūnas 
Geda Holcmann 
Kornelijus Rinkūnas 
Laima Bagušytė 
Emilija Bogužienė 

Visos teisės saugomos. © 2017. Lietuvos akušerių ginekologų draugija